GORGÒNIA

Servei de Guies

c/ de l’Empordà,8 baixos
17760 – Vilabertran
Tel/Fax: 972 51 03 47
terramar@terramar.org
Web: www.terramar.org
Qui som i què fem

> Àmbit:

Parc Natural de Cap de Creus
Monestir de St. Pere de Rodes
Canònica de Sta. Maria de Vilabertran

> Línies de treball:

- Itineraris
- Tallers
- Audiovisuals
- Xerrades
- Estades

- Crèdits de síntesi

> A qui va adreçat:

- Educació infantil
- Educació primaria
- ESO
- Batxillerat
- Universitaris
- Adults

Temari

> Parc Natural de Cap de Creus:

- La descoberta de l’entorn
- Pescar arran de costa
- Fem d’arqueòleg ?
- El món dels insectes
- La conquesta de les aigües
- L’home al Cap de Creus
- Les roques i el seu entorn
- A trenc d’ona
- Diversitat de fauna
- Interpretació del paisatge
- Passegem per la història
- Ecologia forestal
- Ecologia marina
- Entre mar i terra (crèdit de síntesi)
- La ruta dels 4 parcs naturals (crèdit de síntesi)

> Monestir de St. Pere de Rodes:

- Taller de pintura romànica
-
El bagul dels monjos
- La llegenda de st Pere de Rodes
- El joc de les imatges perdudes a Rodes
- Ora et labora
- De monestir a monestir

> La Canònica de Sta. Maria de Vilabertran:

- El Bagul dels canonges
- Un dia a la vida d’en Pere Rigau
- El joc dels amagatalls de Vilabertran
- Itinerari dels sentits
- L'hort medieval
- El romànic

> OFERTA PEDAGÒGICA PARC NATURAL CAP DE CREUS:

NOTA: Fer clic damunt l'activitat per veure la fitxa descriptiva

Nom de l'activitat
 

Destinatari

Durada

La descoberta de l'entorn
 

Infantil

2 hores

Pescar arran de costa

CI a CS
de primària

mig dia:
1 dia:

Fem d'arqueòleg?

CM i superior
de primària

mig dia:
1 dia:

El món dels insectes

CI a CS
de primària

mig dia:
1 dia:

La conquesta de les aigües

Cicle superior
de primària

mig dia:
1 dia:

L'home al Cap de Creus

CM i superior
de primària

mig dia:
1 dia:

Les roques i el seu entorn

 Segon cicle
d'ESO

mig dia:
1 dia: 

A trenc d'ona

 ESO

mig dia:
1 dia: 

Diversitat de fauna

 Primer cicle
d'ESO

mig dia:
1 dia: 

Interpretació del paisatge

 ESO

mig dia:
1 dia: 

Passegem per la història

 ESO

mig dia:
1 dia: 

Ecologia forestal

 Batxillerat

mig dia:
1 dia: 

Ecologia marina

  Batxillerat

mig dia:
1 dia: 

Entre mar i terra
  
(crèdit de síntesi)

 ESO

Tres dies 

La ruta dels 4 parcs naturals
   (crèdit de síntesi)

 ESO

Cinc dies 

Subvenció "Del Mar als Cims" de la Diputació de Girona per a les escoles de les comarques gironines.

> OFERTA PEDAGÒGICA DEL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

NOTA: Fer clic damunt l'activitat per veure la fitxa descriptiva

Nom de l'activitat
 

Destinatari

Durada

El Bagul dels monjos

Infantil i CI primària

2 hores

La llegenda de St. Pere de Rodes

CI a CS
de primària

2 hores

Taller de pintura romànica

CS
de primària i PC d’ESO

2 hores

El joc de les imatges perdudes a Rodes

CS
de primària i PC d’ESO

2 hores

De monestir a monestir

CS
de primària i PC d’ESO

2 hores

Ora et labora
 

ESO

2 hores

Subvenció del Consell comarcal de l’Alt Empordà per a les escoles de la comarca.

> OFERTA PEDAGÒGICA DE LA CANÒNICA DE STA. MARIA DE VILABERTRAN

NOTA: Fer clic damunt l'activitat per veure la fitxa descriptiva

Nom de l'activitat
 

Destinatari

Durada

El Bagul dels canonges

Infantil i CI primària

2 hores

L'hort medieval

CI a CS
de primària

2 hores

Un dia a la vida d’en Pere Rigau

CM i superior
de primària i PC d’ESO

2 hores

El joc dels amagatalls de Vilabertran

CS
de primària i PC d’ESO

2 hores

Itinerari dels sentits

CS
de primària i PC d’ESO

2 hores

El romànic
 

Batxillerat
 

2 hores
 

Subvenció del Consell comarcal de l’Alt Empordà per a les escoles de la comarca.


> Fitxa descriptiva d'activitats al Parc Natural de Cap de Creus:

LA DESCOBERTA DE L’ENTORN

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: LA DESCOBERTA DE L’ENTORN
Nivell Educatiu: Infantil , CI de primària
Duració: Mig dia

OBJECTIUS:

- Diferenciar les plantes inofensives de les potencialment perilloses o dolentes.
- Observar els animals que viuen en aquest entorn.
- Examinar mitjançant els sentits, un objecte o un ésser viu, apreciant-ne les característiques externes tal com el color, forma, olor, ...

DESCRIPCIÓ

Descobrirem l’increïble món que ens envolta a partir de les formes de les fulles, de les textures de les escorces dels arbres, de les olors de les plantes, dels cants dels ocells, i de l’observació directa d’animals. Anirem descobrint quin és l’entorn més proper a l’escola.

MATERIALS

Els materials utilitzats per fer un “collage” al final de l’activitat seran diferents mostres de fulles, plantes, ... que recollirem durant l’itinerari, a més del quadern de camp, colors, cola d’enganxar, etc.

OBSERVACIONS

Aquesta activitat es realitza al voltant de l’escola, o a la zona triada del Parc Natural del Cap de Creus o al PNIN de l’Albera. La ràtio és de 1:15.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

PESCAR ARRAN DE COSTA

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: PESCAR ARRAN DE COSTA
Nivell Educatiu: Cicle inicial , CM i CS de primària
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer el medi marí.
- Conèixer els diferents peixos del nostre litoral.
- Conèixer els diferents arts de pesca.
- Observar les diferents tipologies de vaixells del port.

DESCRIPCIÓ

Observarem els diferents vaixells que hi ha al port. Veurem les seves mides diferents, les diverses estructures i formes. Veurem els arts de pesca que porta cada barca i esbrinarem com i per què s’utilitza cadascun. Parlarem amb els pescadors i assistirem a la subhasta del peix per poder veure els recursos del mar i les diferents espècies que hi podem trobar.

MATERIALS

Els materials que s’utilitzen en aquesta activitat són el quadern de camp, fitxes visuals i la pissarra explicativa.

OBSERVACIONS

L’activitat es desenvoluparà en el port de Llançà. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

FEM D’ARQUEÒLEG?

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: FEM D’ARQUEÒLEG?
Nivell Educatiu: Cicle mitjà i CS de primària
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer la història de la zona.
- Estudiar l’estructura dels monuments megalítics.
- Estudiar el paisatge de l’època dels dòlmens.
- Descobrir qui hi havia i com vivien a l’època dels dòlmens.

DESCRIPCIÓ

Formarem grups d’arqueòlegs que a partir d’un hipotètic jaciment arqueològic aniran descobrint qui vivia en aquesta època, com vivien, de què vivien, ...
Un cop els arqueòlegs hagin descobert tot l’entorn que envoltava a la gent que vivia a la prehistòria construirem un dolmen i aprendrem com són i per què els feien servir. Com els orientaven, i altres temes d’interès d’aquesta època.

MATERIALS

El quadern de camp, fitxes de treball, elements prehistòrics i la pissarra explicativa.

OBSERVACIONS

L’activitat és desenvolupa a l’entorn d’un itinerari de dòlmens i menhirs del Cap de Creus i de l’Albera. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

EL MÓN DELS INSECTES

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: EL MÓN DELS INSECTES
Nivell Educatiu: Cicle Inicial, CM i CS de primària
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer els diferents tipus d’invertebrats.
- Descobrir les relacions ecològiques entre els invertebrats i les plantes.
- Estudiar les fases de desenvolupament i els mitjans de defensa.
- Utilitzar el mètode científic com a eina de treball.

DESCRIPCIÓ

Esponges, cucs, mol•luscs, insectes, aràcnids, crustacis i molts altres animals representen més del 90% de totes les espècies animals conegudes fins al moment. Nosaltres observarem de forma directa les característiques morfològiques que els diferencien. També veurem les relacions entre els invertebrats i les plantes i descobrirem els mitjans de defensa amb què compten aquests animals. Analitzem les fases de desenvolupament observant-les directament. Farem transsectes d’observació per obtenir dades. A més farem observació directa d’ocells i observació indirecta a través dels rastres per conèixer els vertebrats de la zona.

MATERIALS

El quadern del treball previ, el quadern de camp i els instruments per desenvolupar tota l’activitat de camp: trampes de caiguda, plats de colors, mànegues entomològiques, aspiradors entomològics, binocles, ...

OBSERVACIONS

L’activitat es basa en treball de camp. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

DIVERSITAT DE FAUNA

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: DIVERSITAT DE FAUNA
Nivell Educatiu: Primer cicle d’ESO
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer els diferents tipus d’invertebrats.
- Descobrir les relacions ecològiques entre els invertebrats i les plantes.
- Estudiar les fases de desenvolupament i els mitjans de defensa.
- Utilitzar el mètode científic com a eina de treball.

DESCRIPCIÓ

Esponges, cucs, mol•luscs, insectes, aràcnids, crustacis i molts altres animals representen més del 90% de totes les espècies animals conegudes fins al moment. Nosaltres observarem de forma directa les característiques morfològiques que els diferencien. També veurem les relacions entre els invertebrats i les plantes i descobrirem els mitjans de defensa amb què compten aquests animals. Analitzem les fases de desenvolupament observant-les directament. Farem transsectes d’observació per obtenir dades. A més farem observació directa d’ocells i observació indirecta a través dels rastres per conèixer els vertebrats de la zona.

MATERIALS

El quadern del treball previ, el quadern de camp i els instruments per desenvolupar tota l’activitat de camp: trampes de caiguda, plats de colors, mànegues entomològiques, aspiradors entomològics, binocles, ...

OBSERVACIONS

L’activitat es basa en treball de camp. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

LA CONQUESTA DE LES AIGÜES

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: LA CONQUESTA DE LES AIGÜES
Nivell Educatiu: Cicle Superior de primària
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Observar i interpretar el paisatge del Cap de Creus.
- Estudiar els agents transformadors d’aquest paisatge.
- Estudiar els diferents elements que conformen aquest paisatge.

DESCRIPCIÓ

Bàsicament es tracta d’una activitat d’interpretació del paisatge. Farem una passejada en barca des de Llançà fins a la punta del Cap de Creus tot observant quins són els elements més característics del litoral d’aquesta zona. Un cop haguem descobert la fisonomia d’aquest paisatge ens ho mirarem des de l’altra banda tot pujant fins a Santa Helena i St Pere de Rodes a partir del treball amb mapes fer una interpretació global del paisatge.

MATERIALS

Els materials que s’utilitzen en l’activitat són el quadern de camp, la pissarra explicativa, mapes, brúixoles i fitxes de paisatge.

OBSERVACIONS

La visita consta de dues parts: La passejada amb barca i a Santa Helena – St Pere de Rodes. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE
Nivell Educatiu: ESO
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Observar i interpretar el paisatge del Cap de Creus.
- Estudiar els agents transformadors d’aquest paisatge.
- Estudiar els diferents elements que conformen aquest paisatge.

DESCRIPCIÓ

Bàsicament es tracta d’una activitat d’interpretació del paisatge. Farem una passejada en barca des de Llançà fins a la punta del Cap de Creus tot observant quins són els elements més característics del litoral d’aquesta zona. Un cop haguem descobert la fisonomia d’aquest paisatge ens ho mirarem des de l’altra banda tot pujant fins a Santa Helena i St Pere de Rodes a partir del treball amb mapes fer una interpretació global del paisatge.

MATERIALS

Els materials que s’utilitzen en l’activitat són el quadern de camp, la pissarra explicativa, mapes, brúixoles i fitxes de paisatge.

OBSERVACIONS

La visita consta de dues parts: La passejada amb barca i a Santa Helena – St Pere de Rodes. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

 L’HOME AL CAP DE CREUS

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: Parc Natural Cap de Creus
Títol de l’activitat: l’HOME AL CAP DE CREUS
Nivell Educatiu: Cicle mitjà i CS de primària
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer les diferents edats de la història.
- Conèixer com a evolucionat el paisatge a partir de les edats.
- Observar quins elements pertanyen a cada edat.
- Aprendre com vivien i de què vivien a cada època.
- Conèixer quins han estat els factors que han condicionat el canvi del paisatge.

DESCRIPCIÓ

Els alumnes faran un mapa dels elements tant naturals com artificials que hi ha en el paisatge actual de la zona. A partir d’aquest dibuix paisatgístic anirem desglossant per edats històriques i correlativament extraurem els elements que pertanyen a cada època. A partir de diferents activitats anirem aprenent qui hi havia a cada part de la història, de què vivia , com vivia i com va influenciar en el canvi del paisatge. L’activitat acabarà amb l’exemple de com i per què s’ha creat el Parc Natural.

MATERIALS

El quadern de camp, mapes del Parc Natural 1:25.000, prismàtics, mapes de suport, pissarra explicativa, fitxes visuals.

OBSERVACIONS

Aquesta activitat es desenvolupa a partir d’un itinerari on conflueixen els diferents elements naturals i arquitectònics (dolmen de les Vinyes Mortes, Mas Ventós, Sta Helena, St Pere de Rodes, ...). La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

PASSEGEM PER LA HISTÒRIA

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: PASSEGEM PER LA HISTÒRIA
Nivell Educatiu: ESO
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer les diferents edats de la història.
- Conèixer com a evolucionat el paisatge a partir de les edats.
- Observar quins elements pertanyen a cada edat.
- Aprendre com vivien i de què vivien a cada època.
- Conèixer quins han estat els factors que han condicionat el canvi del paisatge.

DESCRIPCIÓ

Els alumnes faran un mapa dels elements tant naturals com artificials que hi ha en el paisatge actual de la zona. A partir d’aquest dibuix paisatgístic anirem desglossant per edats històriques i correlativament extraurem els elements que pertanyen a cada època. A partir de diferents activitats anirem aprenent qui hi havia a cada part de la història, de què vivia , com vivia i com va influenciar en el canvi del paisatge. L’activitat acabarà amb l’exemple de com i per què s’ha creat el Parc Natural.

MATERIALS

El quadern de camp, mapes del Parc Natural 1:25.000, prismàtics, mapes de suport, pissarra explicativa, fitxes visuals.

OBSERVACIONS

Aquesta activitat es desenvolupa a partir d’un itinerari on conflueixen els diferents elements naturals i arquitectònics (dolmen de les Vinyes Mortes, Mas Ventós, Sta Helena, St Pere de Rodes, ...). La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

ECOLOGIA FORESTAL

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: Ecologia Forestal
Nivell Educatiu: ESO i Batxillerat
Duració: Mig dia/1 dia

OBJECTIUS:

- Utilitzar el mètode científic per caracteritzar diferents tipus de comunitats des d'un punt de vista forestal.

CONTINGUTS

- El mètode científic i les diverses tècniques de treball de camp
- La distribució de la vegetació i el paisatge
- Inventaris de vegetació, dades quantitatives i dades qualitatives
- La successió ecològica

DESCRIPCIÓ

Treballarem en diferents tipus d’ecosistemes vegetals en un espai relativament petit. Muntarem unes parcel•les de treball on hi mesurarem els factors abiòtics, farem inventaris florístics, i en definitiva, anirem recollint dades que posteriorment ens serviran per comparar i veure com el foc ha afectat la zona. D ’ a q u e s t a m a n e r a
observarem la successió ecològica a que està sotmesa la zona

OBSERVACIONS

La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

ECOLOGIA MARINA

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: Ecologia Marina
Nivell Educatiu: Batxillerat
Duració: Mig dia/1 dia

OBJECTIUS:

Aplicar la metodologia d’un estudi ecològic i fomentar el treball en equip i la participació activa en la resolució de problemàtiques ambientals.

CONTINGUTS

- Observació de les comunitats marines
- Estudi i aplicació dels diferents índexs biològics

DESCRIPCIÓ

L’objectiu és desenvolupar un estudi dels ecosistemes marins i la seva adaptació als diferents factors abiòtics. Agafarem diferents punts significativament diferents (batut, calmat, ...) i estudiarem la seva zonació vertical i la seva distribució. Aplicarem diferents índexs de diversitat i a partir de les dades obtingudes dels diferents mostratges veurem les problemàtiques ambientals i les seves possibles solucions.

OBSERVACIONS

La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

LA RUTA DELS QUATRE PARCS NATURALS

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: La ruta dels quatre Parcs Naturals (Crèdit de síntesi / estada)
Nivell Educatiu: 1r i 2n cicle d'ESO
Tipus d'activitat: Crèdit de síntesis
Duració: 5 dies

OBJECTIUS:

- Conèixer diferents espais protegits
- Conèixer els diferents elements que integren el paisatge i els factors que condicionen aquests espais
- Reconèixer i dimensionar diferents tipus d'incidència de l'home i de la història en el paisatge i llurs causes, consequències i dinàmiques
- Aprendre a tractar, interpretar, sintetitzar i comunicar la informació
- Saber valorar el treball individual i en equip
- Comportar-se de manera respectuosa amb el medi natural
- Aprendre actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans, naturals i tècnics
- Emprar material i responsabilitzar-se de la seva adequada utilització

CONTINGUTS

- El crèdit estudia les característiques i singularitats de quatre espais protegits molt propers com són el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, El Parc Natural del Cap de Creus, El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Paratge Natural d'interès Nacional de l'Albera. Es fan estudis d'observació i coneixement d'aquests espais singulars per poder acabar fent un anàlisi comparatiu i de coneixement del seu funcionament

MATERIALS

- Material per escriure i un suport rígid. Roba i calçat adequat per caminar

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

LES ROQUES I ELS SEU ENTORN

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: LES ROQUES I ELS SEU ENTORN
Nivell Educatiu: 2n cicle ESO
Duració: Un dia/mig dia

OBJECTIUS:

- Conèixer les diferents fases de formació del Cap de Creus i de la zona per extensió.
- Observar les singularitats geològiques de la zona.
- Reconèixer els diferents tipus de materials de la zona.
- Observar els diferents fenòmens geològics.
- Conèixer la formació i estructura de les platges.
- Diferenciar la vegetació segons el substrat.

DESCRIPCIÓ

A partir d’un itinerari els alumnes observaran els diferents elements geològics que ells creguin interessants. A partir de les seves observacions anirem descobrint els diferents materials metamòrfics que conformen el Cap de Creus, els diferents elements geològics que caracteritzen la zona (cisalles, tafonis, microplecs, ...) i acabarem per fer inventaris simplificats per poder relacionar la vegetació existent en el Cap de Creus amb el substrat on s’ubica.

MATERIALS

El quadern de camp, guies de camp, claus dicotòmiques, HCl, clinòmetres, mapes de suport i pissarra explicativa.

OBSERVACIONS

El taller es desenvoluparà a la punta del Cap de Creus o a la badia del Port de la Selva. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

A TRENC D’ONA

Àmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: A TRENC D’ONA
Nivell Educatiu: 1r i 2n cicle d’ESO
Duració: Un dia / Mig dia

OBJECTIUS:

- Valorar i emprar el mètode científic i les diverses tècniques de treball de camp.
- Conèixer la distribució de la fauna i les algues.
- Aprendre a realitzar zonacions verticals, dades quantitatives i dades qualitatives.
- Identificar diferents associacions interespecífiques.
- Saber tractar les dades i interpretar els resultats obtinguts.
- Entendre l’estructura i formació de les platges.
- Debatre els potencials perills ambientals del litoral.

DESCRIPCIÓ

L’activitat humana genera molts factors que afecten directa o indirectament el nostre litoral. Es tracta de veure quina és l’estructura i la formació de les platges i com afecta la important construcció que els envolta. Posteriorment farem una zonació vertical des de l’infralitoral fins al supralitoral per reconèixer l’estat actual de salut de la nostra costa i finalment farem dos transsectes arran de platja i a la primera pendent per veure com es mantenen els primers ecosistemes de fora l’aigua. D’aquesta manera podrem fer una diagnosi de l’estat del litoral i proposar solucions.

MATERIALS

El quadern de camp, mesuradors de factors abiòtics, profundímetres, metres, guies de camp, material fungible i pissarra explicativa.

OBSERVACIONS

L’activitat es desenvoluparà a la zona de la Farella o a Portlligat. La ràtio és de 1:20.

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 

ENTRE MAR I TERRA

GorgòniaÀmbit biogeogràfic: PN Cap de Creus
Títol de l’activitat: ENTRE MAR I TERRA (Crèdit de síntesi/estada)
Nivell Educatiu: 1r i 2n cicle d’ESO
Duració: tres dies

OBJECTIUS:

- Conèixer una comarca diferent a la comarca d’origen, per tal de descobrir els diferents elements que constitueixen el paisatge i la història de la zona, interpretar-los, estudiar els factors que els condicionen i valorar-los com a part essencial del patrimoni natural, social i històric, digne de ser conservat.
- Conèixer els diferents elements que integren el paisatge i els factors que el condicionen.
- Reconèixer i dimensionar diferents tipus d’incidència de l’home i de la història en el paisatge i llurs causes, conseqüències i dinàmiques.
- Aprendre a tractar, interpretar, sintetitzar i comunicar la informació.
- Saber treballar i valorar el treball individual i en equip.
- Comportar-se de manera respectuosa amb el medi natural.
- Aprendre actituds de respecte, conservació i aprofitament dels recursos humans, naturals i tècnics.
- Emprar material i responsabilitzar-se de la seva adequada utilització.

DESCRIPCIÓ

El crèdit gira a l’entorn del rol de grups de periodistes que treballen per diferents mitjans i que han de fer un reportatge sobre els espais protegits de la comarca. D’aquesta manera van fent visites a diferents punts naturalístics i històrics dels diferents parcs i paratges naturals. A partir de les visites i dels tallers realitzats a cada punt visitat hauran d’escriure un article periodístic científic amb el màxim rigor possible.

MATERIALS

Els materials a utilitzar són el quadern de treball previ, el quadern de camp, el quadern de treball posterior, el quadern per al professor, així com tots aquells elements necessaris per realitzar cadascun dels tallers i activitats que estan incloses en aquest crèdit de síntesi.

OBSERVACIONS

En el treball previ i el treball posterior es realitzen, bàsicament les activitats referents a les àrees de llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera. Pel que fa a les altres àrees curriculars es realitzen diverses visites durant el treball de camp (3 dies) en les quals es van als següents indrets: Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, Dòlmens i menhirs, Passejada en barca de Llançà a la punta del Cap de Creus, St Pere de Rodes, Sta Helena i camí de la creu blanca, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Els estanys de Cantallops...

<< tornar al resum d'activitats del Parc Natural de Cap de Creus >>

 


> Fitxa descriptiva d'activitats DEL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES

EL BAGUL DELS MONJOS

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Sant Pere de Rodes
Títol de l’activitat: El bagul dels monjos
Nivell: Educació Infantil i Cicle inicial
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 Coneixement de l’entorn del Monestir
 Coneixement de les diferents parts del Monestir
 Coneixement de la vida monacal i les feines diferenciades
 Introducció al Romànic

CONTINGUTS

 Observació directa de diversos elements singulars
 El monjo i les seves funcions
 La distribució del Monestir
 L’ús de les diferents estances
 L’art romànic
 Interès per l’observació dels elements singulars
 Fomentar el respecte pel patrimoni arquitectònic
 Fomentar la imaginació

DESCRIPCIÓ

A partir del viatge màgic a través del bagul aniran sortint tota una sèrie d’estris i objectes que ens faran entendre què és el Monestir, que hi ha dins del monestir, qui hi vivia, com vivien i com hem arribat fins als nostres dies.

<< tornar al resum d'activitats del Monestir de Sant Pere de Rodes >>

 

LA LLEGENDA DE SANT PERE DE RODES

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Sant Pere de Rodes
Títol de l’activitat: La llegenda de Sant Pere de Rodes
Nivell: Cicle inicial, mitjà i Superior de Primària
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 Coneixement de l’entorn geogràfic de l’Empordà i el seu litoral
 Coneixements de la situació socio-política
 Comprendre l’origen del Monestir de St. Pere de Rodes
 la vida monàstica
 Introducció al Romànic

CONTINGUTS

 Comprensió de cartografia històrica
 Observació directa dels diferents espais d’un Monestir
 Importància de la situació geogràfica (plana, camins, aiguamolls) i socio-política (límits dels comptats, zones d’importància agrària,...els comptes d’Empúries)
 Trets característics d’un Monestir Benedictí ( St. Benet, convivència entre monjos)
 Trets característics del Romànic
 Interès per la història
 Valoració del patrimoni cultural local i de la nació en totes les seves formes, com un bé col•lectiu a preservar i potenciar.
 Afany de saber, interrogar-se i investigar la realitat que ens envolta

DESCRIPCIÓ

La llegenda de St. Pere de Rodes i els personatges que hi apareixen , ens aproxima a comprendre la situació del Monestir i el moment històric en el que va tenir el seu màxim esplendor. Entendrem, a partir d’un itinerari dissenyat pels propis alumnes com vivien els Monjos, la regla de Sant Benet, i les característiques dels espais del conjunt monumental.

<< tornar al resum d'activitats del Monestir de Sant Pere de Rodes >>

 

EL JOC DE LES IMATGES PERDUDES

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Sant Pere de Rodes
Títol de l’activitat: El joc de les imatges perdudes
Nivell: Cicle mitjà i Superior de Primària, Primer Cicle d’ESO
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

- Descoberta de l’art romànic en tots els seus aspectes

 Tècniques de construcció
 L’edifici religiós d’art romànic
 Utilització de pintures i escultures per transmetre missatges al poble

CONTINGUTS

 Observació de diferents tipus de manifestacions artístiques i reconeixement de la informació històrica i estètica que comporta
 Utilització de diferents tipus de fonts bàsiques d’informació històrica
 Expressió de conclusions i resultats
 Interès per conèixer el patrimoni, estimulant-lo a partir de la interiorització cultural.
 Característiques generals de l’Edat Mitjana
 Afany de saber, interrogar-se i investigar la realitat que ens envolta
 Acceptació de les normes que presideixen el treball en equip.

DESCRIPCIÓ

L’activitat vol apropar als participants a l’època feudal amb un joc de descoberta del monestir de Sant Pere de Rodes (s. X) a partir de la qual, podrem apreciar l’art Romànic des de tots el seus punt de vistes ( estructures arquitectòniques, pintures, escultures,...)
Per que el participant pugui treballar aquests conceptes de forma més eficient iniciem l’activitat a partir d’una visita comentada a l’edifici per que la gent es pugui situar i donar la informació necessària per la realització de l’activitat posterior.
Seguidament a la visita, continuarem l’activitat forma de joc en grups de 6 alumnes a través del qual hauran de localitzar i reconèixer diferents espais concrets del monument.
L’activitat es realitzarà en tot l’espai del monestir.

<< tornar al resum d'activitats del Monestir de Sant Pere de Rodes >>

 

ORA ET LABORA

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Sant Pere de Rodes
Títol de l’activitat: Ora et Labora
Nivell: ESO
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

- Relació del monestir amb el seu entorn
- Funció del monestir en l’època medieval
- Funcionament intern del monestir
- L’art romànic
- Peregrinacions a l’Europa Cristiana.
- El monestir com a punt de peregrinació

CONTINGUTS

- Plantejament de problemes i formulació d’hipòtesis sobre el funcionament d’un comunitat religiosa, i del monestir com hàbitat de vida i treball.
- Ús de fonts bàsiques d’informació històrica.
- L’ habitatge al llarg del temps: el monestir, el castell i el poblat medieval com exemple d’habitatge medieval.
- Característiques generals de l’Edat Mitjana.
- Evolució del medi natural que envolta el monestir al llarg del temps.
- Valoració del patrimoni cultural
- Afany de saber, interrogar-se i investigar la realitat que ens envolta.
- Acceptació de les normes que presideixen el treball en equip.
- Desenvolupament d’una actitud crítica i receptiva.

DESCRIPCIÓ

Recorregut per l’interior del monestir a través del qual els alumnes descobriran com era la vida en una comunitat de monjos benedictins, les seves activitat diàries i també en la seva interacció amb la societat feudal del moment. L’itinerari en permetrà identificar els trets característics l’arquitectura i l’art romànic

<< tornar al resum d'activitats del Monestir de Sant Pere de Rodes >>

 


> Fitxa descriptiva d'activitats DE LA CANÒNICA DE STA. MARIA DE VILABERTRAN

 

EL BAGUL DELS CANONGES

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Santa Maria de Vilabertran
Títol de l’activitat: El bagul dels Canonges
Nivell: Educació Infantil i Cicle inicial
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 Coneixement de l’entorn de la Canònica
 Coneixement de les diferents parts de la Canònica
 Coneixement de la vida canònica i les feines diferenciades
 Introducció al Romànic

CONTINGUTS

 Observació directa de diversos elements singulars
 El monjo i les seves funcions
 La distribució de la Canònica
 L’ús de les diferents estances
 L’art romànic
 Interès per l’observació dels elements singulars
 Fomentar el respecte pel patrimoni arquitectònic
 Fomentar la imaginació

DESCRIPCIÓ

A partir del viatge màgic a través del bagul aniran sortint tota una sèrie d’estris i objectes que ens faran entendre què és la Canònica, que hi ha dins de la canònica, qui hi vivia, com vivien i com hem arribat fins als nostres dies.

<< tornar al resum d'activitats de la Canònica de Sta. Maria de Vilabertrans >>

 

UN DIA A LA VIDA D'EN PERE RIGAU

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Santa Maria de Vilabertran
Títol de l’activitat: Un dia a la vida d’en Pere Rigau
Nivell: Cicle mitjà i Superior de Primària, Primer Cicle d’ESO
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 Conèixer la societat feudal
 Conèixer les funcions del monestir
 Conèixer el funcionament intern del monestir; la vida monàstica
 Aprendre a relacionar els espais amb les activitats que s’hi desenvolupen

CONTINGUTS

 Observació directa dels diferents espais d’un Monestir
 Plantejament de problemes i formulació d’hipòtesis sobre el funcionament d’una comunitat religiosa, i del monestir com hàbit de vida i treball
 Característiques generals de l’Edat Mitjana.
 La vida i el treball en altres temps: els Monestirs com unitats autosuficients en la Catalunya Medieval
 Valoració del patrimoni cultural local i de la nació en totes les seves formes, com un bé col•lectiu a preservar i potenciar.
 Afany de saber, interrogar-se i investigar la realitat que ens envolta

DESCRIPCIÓ

A través de la visita a la canònica de Santa Maria de Vilabertran ens endinsarem en la societat religiosa i jerarquitzada de l’època medieval. A partir de la vida quotidiana del primer abat Pere Rigau entendrem que era una canònica i quines tasques s’hi realitzaven.

<< tornar al resum d'activitats de la Canònica de Sta. Maria de Vilabertrans >>

 

EL JOC DELS AMAGATALLS DE VILABERTRAN

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Santa Maria de Vilabertran
Títol de l’activitat: El joc dels amagatalls de Vilabertran
Nivell: Cicle mitjà i Superior de Primària, Primer Cicle d’ESO
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

- Descoberta de l’art romànic en tots els seus aspectes

 Tècniques de construcció
 L’edifici religiós d’art romànic
 Utilització de pintures i escultures per transmetre missatges al poble

CONTINGUTS

 Observació de diferents tipus de manifestacions artístiques i reconeixement de la informació històrica i estètica que comporta
 Utilització de diferents tipus de fonts bàsiques d’informació històrica
 Expressió de conclusions i resultats
 Interès per conèixer el patrimoni, estimulant-lo a partir de la interiorització cultural.
 Característiques generals de l’Edat Mitjana
 Afany de saber, interrogar-se i investigar la realitat que ens envolta
 Acceptació de les normes que presideixen el treball en equip.

DESCRIPCIÓ

L’activitat vol apropar als participants a l’època feudal amb un joc de descoberta de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a partir del qual, podrem apreciar l’art Romànic des de tots el seus punt de vistes ( estructures arquitectòniques, pintures, escultures,...)
Per que el participant pugui treballar aquests conceptes de forma més eficient iniciem l’activitat a partir d’una visita comentada a l’edifici per que la gent es pugui situar i donar la informació necessària per la realització de l’activitat posterior.
Seguidament a la visita, continuarem l’activitat forma de joc en grups de 6 alumnes a través del qual hauran de localitzar i reconèixer diferents espais concrets del monument.
L’activitat es realitzarà en tot l’espai de la canònica.

<< tornar al resum d'activitats de la Canònica de Sta. Maria de Vilabertrans >>

 

ITINERARI DELS SENTITS

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Santa Maria de Vilabertran
Títol de l’activitat: Itinerari dels sentits
Nivell: Cicle Superior de Primària, Primer Cicle d’ESO
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 Coneixement de l’entorn de la canònica
 Observació de les diferents textures de la canònica
 Relacionar les estances amb l’ús diari
 Observar les volumetries de l’edifici i relacionar-les amb la finalitat de l’ús
 Introducció al Romànic

CONTINGUTS

 Observació directa a ull nu de fets, objectes, éssers i fenòmens senzills
 Observació indirecta a través dels sons, les olors, el gust i el tacte
 Diversitat de colors en el paisatge vegetal i monocromia en les edificacions
 La distribució de la canònica
 L’ús de les diferents estances
 L’art romànic
 Interès per l’observació de fets i fenòmens senzills
 Fomentar el respecte pel patrimoni arquitectònic
 Fomentar el treball en grup

DESCRIPCIÓ

El taller és un conjunt d’activitats que treballen els diferents sentits dels que disposem. L’objectiu serà aconseguir treballar a través dels sentits del gust, el tacte, l’oïda, l’olor i la vista les sensacions que provoca un element del patrimoni arquitectònic com és la canònica de Santa Maria de Vilabertran.
A partir del contacte amb les pedres, els silencis, els sorolls i el cant, la diversitat de colors i la monocromia, el contrast de gustos, el fred i la calor treballarem les diferents sensacions que es viuen dins i fora l’edifici.

<< tornar al resum d'activitats de la Canònica de Sta. Maria de Vilabertrans >>

 

LA PINTURA ROMÀNICA

Entitat/equipament: Gorgònia, Servei de guies
Àmbit biogeogràfic: Monestir de Sant Pere de Rodes
Títol de l’activitat: La pintura romànica
Nivell: Cicle Mitjà i Superior de Primària, ESO i Batxillerat
Durada: 2 Hores

OBJECTIUS:

 La representació pictòrica com a eina de comunicació
 Materials i tècniques pictòriques en l’art romànic

 Identificació de missatges a partir de grafismes
 Constatació directe del procés de elaboració de pigments a l’època medieval
 Constatació directe del procés de elaboració d’un fresc romànic
 L’art Romànic
 La Comunicació gràfica en l’època medieval
 La pintura en l’època romànica
 Valoració del patrimoni cultural local

DESCRIPCIÓ

El taller de “ Pintura romànica” és una activitat que pretén donar conèixer als alumnes de manera pràctica les diferents tècniques i materials que s’empraven durant el romànic per la realització de frescos.

<< tornar al resum d'activitats de la Canònica de Sta. Maria de Vilabertrans >>

© Blau Tramuntana
BLAU TRAMUNTANA Qui som i què fem On som Grup d'Entitats Objectius Línies de treball Metodologia Projectes de futur
TALLERS I ACTIVITATS CRT Escola dels Estanys Gorgònia La Rufa El Molí Nou
ALTRES OPCIONS Estades Altres activitats
Blau Tramuntana
Gorgònia
Gorgònia